GSM

Lista produktów – GSM

Widoczne 1 - 24 z 24

Strona 1 z 1

Zdjęcie Produkt Cena
%
Antena dla modułów komunikacyjnych ANT-LTE-I

 • Antena do urządzeń pracujących w technologiach: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
 • Złącze IPX
 • Konstrukcja umożliwiająca montaż w obudowach OPU-2 BOPU-3 P i OPU-4 P
31,00  38,13  brutto

Produkt dostępny

%
Antena dla modułów komunikacyjnych ANT-LTE-O

 • Antena do urządzeń pracujących w technologiach: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
 • Złącze męskie typu SMA
 • Montaż na zewnątrz obudowy
31,00  38,13  brutto

Produkt dostępny

%
Antena GSM ANT-900/1800

 • Częstotliwość pracy: 900/1800 MHz
 • Długość kabla: 2.5 m
 • Impedancja: 50 Ohm
 • Kabel koncentryczny RG174
 • VSWR: < 2.0
 • Zakres temperatur pracy: -20 do 60°C
 • Złącze: SMA
 • Antena 900/1800 MHz dla modułów GSM-4GSM LT-1GSM LT-2GPRS-T1GPRS-T2GPRS-T4GPRS-T6INTEGRA 128-WRL
71,00  87,33  brutto

Produkt dostępny

%
Antena GSM Ropam AT-GSM-MAG-9dB
 
 • Częstotliwość pracy: 900/1800MHz (dual-band)
 • Zysk: 9-12dB
 • Długość kabla: 5 m
 • Kabel: RG174/U
 • Impedancja: 50 Ohm
 • VSWR: < 2.0
 • Zakres temperatur pracy: -30 do 90°C
 • Złącze: SMA-m
 • Magnetyczna podstawa
 • Wewnętrzna oraz zewnętrzna
 • Zastosowanie: 2G/3G/4G (LTE)
64,00  78,72  brutto

Produkt dostępny

%
Antena stosowana do modułów bezprzewodowych ABAX ANT-868

 • Częstotliwość pracy: 868 MHz
 • Złącze: RP-SMA
49,00  60,27  brutto

Produkt dostępny

%
Dialer telefoniczny DT-1

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 80 mA
 • Komunikator telefoniczny dla central alarmowych niewyposażonych w dialery zintegrowane
 • Monitoring w kilkunastu formatach:
  • 2 numery stacji monitorujących
  • 2 identyfikatory
 • Powiadamianie:
  • 6 numerów telefonów
  • 1 lub 2 komunikaty głosowe
  • 1 lub 2 komunikaty tekstowe
 • Odpowiadanie na telefon:
  • sprawdzanie stanu systemu
312,00  383,76  brutto

Zapytaj o dostępność

%
Generator komunikatów głosowych INT-VMG

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 500 mA
 • Możliwość rejestrowania do 32 różnych komunikatów
 • Wyzwalanie komunikatów za pomocą centrali alarmowej INTEGRA lub za pomocą innych urządzeń zewnętrznych
 • Wbudowany wzmacniacz pozwalający na bezpośrednie podłączenie głośnika
 • Wyjście liniowe ułatwiające podłączenie do systemu PA
 • Wbudowany port USB do szybkiego programowania za pomocą komputera
390,00  479,70  brutto

Produkt dostępny

%
Kabel do podłączenia portów RS PIN5/PIN5

 • Centrale: INTEGRA
 • Moduły: GSMISDN, ETHM-1, ETHM-1 Plus
16,00  19,68  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS MICRA

 • Napięcie zasilania (±10%): 18 V AC
 • Maksymalny pobór prądu z sieci: 150 mA
 • 4 wejścia do podłączania czujek lub nadzorowania pracy urządzeń technicznych
 • Wybór trybu pracy wejść: cyfrowe (NO/NC) lub analogowe (pomiar napięć)
 • Dedykowane wejście ochrony sabotażowej
 • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe sterowane lokalnie – przy pomocy wejść oraz zdalnie – przy pomocy wiadomości SMS, CLIP oraz pilotów
 • Wbudowany odbiornik pilotów 433 MHz do załączania/wyłączania czuwania i sterowania pracą modułu, z możliwością zaprogramowania 8 pilotów
 • Obsługa retransmitera sygnałów radiowych MRU-300
 • Monitorowanie GPRS/SMS
 • Funkcja transmisji testowej SMS/CLIP
 • Automatyczne przełączanie do trybu SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS
 • Powiadamianie SMS/CLIP
 • Możliwość podsłuchu obiektu drogą telefoniczną z użyciem zewnętrznego mikrofonu, np. MIC-1
 • Nieulotna pamięć zdarzeń
 • Możliwość programowania lokalnego przez port RS-232 lub zdalnego przez GPRS/SMS
 • Wbudowany buforowy zasilacz impulsowy z kompletem zabezpieczeń
395,00  485,85  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł bezprzewodowy PERFECTA-RF
 • Współpraca z centralami PERFECTA 64 M
  • podłączenie bezpośrednio do złącza znajdującego się na płycie centrali
 • Obsługa urządzeń radiowych systemu MICRA
  • do 64 czujek
  • do 4 sygnalizatorów
  • do 4 manipulatorów
  • do 62 pilotów
 • Szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
 • Dwukierunkowa komunikacja z manipulatorami i sygnalizatorami bezprzewodowymi
 • Do 6 funkcji sterujących dostępnych z pilota
299,00  367,77  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł ethernetowy do komunikatora GSM-X-ETH

 • Maksymalny pobór prądu: 25 mA
 • Współpraca z: GSM-X LTEGSM-X
 • Obsługa dodatkowego kanału komunikacji – sieci Ethernet
376,00  462,48  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł głosowy INT-VG

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 35 mA
 • Głosowe menu zdalnego sterowania obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym
 • Zapis w procesie konfiguracji z użyciem technologii przetwarzania tekstu na mowę eliminujący konieczność rejestrowania tekstów przez mikrofon
 • Zdalne załączanie/wyłączanie czuwania oraz sterowanie wyjściami do obsługi urządzeń automatyki
 • Zdalne sprawdzanie stanu systemu
 • Funkcje MAKRO ułatwiające automatyczne wykonywanie szeregu czynności
 • Zarządzanie konfiguracją modułu przy pomocy bezpłatnego programu VG-SOFT
 • Możliwość zarejestrowania 16 komunikatów do powiadamiania telefonicznego
 • Współpraca z centralami INTEGRA i VERSA
198,00  243,54  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus
 • Napięcie wyjściowe zasilacza: 12 V DC ±15%
 • Maksymalny pobór prądu: 80 mA
 • Współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA
 • Monitoring TCP/IP lub UDP
 • Możliwość współpracy z modułem INT-GSM (ETHM-1 Plus w wersji 2.05 lub wyższej) lub INT-GSM LTE (ETHM-1 Plus w wersji 2.07 lub wyższej):
 • Programowanie za pomocą DLOADX
 • Nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX
 • Obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW
 • Obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomocą aplikacji: INTEGRA CONTROL, VERSA CONTROL
 • Możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail (tylko INTEGRA Plus*VERSA)
 • Kodowanie transmisji danych
 • Obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
 • Otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z inny
572,00  703,56  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł komunikacyjny GPRS INT-GSM

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC ±15%
 • Maksymalny pobór prądu: 250  mA
 • Współpraca z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus (w wersji 1.18 lub wyższej)
 • Obsługa dwóch kart SIM
 • Możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid
 • Synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci GSM
 • Powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
 • Zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna
 • Monitoring: GPRS (TCP/UDP), wiadomości SMS
 • Możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.05 lub wyższej):
 • Możliwość korzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL
 • Obsługa systemu z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL
 • Programowanie central za pomocą DLOADX (w wersji 1.18.000 lub wyższej) - połączenie zdalne
 • Nadzór nad systemem alarmowym przy użyciu GUARDX (w wersji 1.18.000 lub wyższej) - połączenie zdalne
 • Współpraca z systemem INTEGRUM
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu przez UpServ
506,00  622,38  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł komunikacyjny INT-GSM LTE

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC ±15%
 • Maksymalny pobór prądu: 450 mA
 • Współpraca z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus (w wersji 1.19 lub wyższej)
 • Obsługa dwóch kart SIM
 • Możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid
 • Synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci komórkowej
 • Powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
 • Zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna
 • Monitoring: dane komórkowe (TCP/UDP), wiadomości SMS
 • Możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.07 lub wyższej):
 • Możliwość korzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL
 • Obsługa systemu z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL
 • Programowanie central za pomocą DLOADX (w wersji 1.19.004 lub wyższej) - połączenie zdalne
 • Sterowanie systemem alarmowym przy użyciu GUARDX - połączenie zdalne
 • Współpraca z systemem INTEGRUM (integracja wielu systemów alarmowych bazujących na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus)
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu przez UpServ
679,00  835,17  brutto

Produkt dostępny

%
Moduł przekaźników MP-1

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V AC
 • Sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem stałym lub zmiennym o dużym poborze prądu
 • Sterowanie z wyjść niskonapięciowych typu OC
 • 4 przekaźniki
 • 5 bezpieczników
88,00  108,24  brutto

Produkt dostępny

%
Przejściówka złącza IPX na SMA IPX-SMA

 • Długość całkowita: 20 cm
 • Umożliwia podłączenie do modułu komunikacyjnego ze złączem IPX anteny ze złączem SMA, np.: ANT-LTE-O, ANT-900/1800
 • Zastosowanie:
  • moduły: GSM-X, GSM-X LTE, INT-GSM, INT-GSM LTE, MICRA
  • centrale alarmowe: INTEGRA 128-WRL, PERFECTA, PERFECTA LTE i VERSA Plus
52,00  63,96  brutto

Produkt dostępny

%
Syntezer mowy SM-2

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 18 mA
 • 1 komunikat słowny trwający 16 sekund
103,00  126,69  brutto

Produkt dostępny

%
Uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 275 mA
 • Przesyłanie powiadomień do max. 8 numerów telefonów
 • Powiadamianie: audio / SMS / PUSH / CLIP
 • Konwersja komunikatów PAGER na SMS
 • Symulowanie linii telefonicznej poprzez GSM - bramka GSM
 • Przełączanie na GSM przy awarii linii telefonicznej
 • Kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus:
  • Szybki transfer danych przez RS-232
  • Automatyczne tworzenie treści powiadomień (INTEGRA Plus)
  • Możliwość zdalnego połączenia z programami DLOADX i GUARDX
 • Odbiornik SMS i CLIP dla stacji monitorującej STAM-2
 • 4 programowalne wejścia (NO, NC)
 • 4 wyjścia (OC) sterowane za pomocą SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft / przez IoT
 • IoT - obsługa otwartych protokołów: JSON
 • Obsługa dwóch kart SIM
 • Możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu limitu środków
 • Konfiguracja ustawień modułu:
  • Lokalne - komputer z programem GX Soft podłączony do portu USB modułu
  • Zdalnie - komputer z programem GX Soft łączący się z modułem przez Ethernet* lub GPRS
 • Współpraca z aplikacją mobilną GX CONTROL
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
 • Możliwość podłączenia dedykowanego zasilacza APS-612, APS-412 lub APS-1412
 • Możliwość rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub zamiennie moduł telefoniczny GSM-X-PSTN
401,00  493,23  brutto

Produkt dostępny

%
Uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X LTE

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC ±15%
 • Maksymalny pobór prądu: 520 mA
 • Konwersja i retransmisja kodów zdarzeń odebranych z innych urządzeń (symulacja telefonicznej stacji monitorującej
 • Przesyłanie powiadomień do max. 8 numerów telefonów
 • Powiadamianie: audio/SMS/PUSH/CLIP
 • Konwersja komunikatów PAGER na SMS
 • Symulacja analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu połączenia komórkowego - bramka GSM
 • przełączanie połączeń do sieci komórkowej przy awarii analogowej linii telefonicznej
 • Kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus:
  • szybki transfer danych przez RS-232
  • monitoring TCP/IP
  • automatyczne tworzenie treści powiadomień (INTEGRA Plus)
  • możliwość zdalnego programowania central (DLOADX) i administrowania systemem (GUARDX)
 • Odbiornik SMS i CLIP dla stacji monitorującej STAM-2
 • 8 programowalnych wejść (NO, NC)
 • 4 wyjścia (OC) sterowane za pomocą SMS/CLIP/DTMF/GX CONTROL/GX Soft/przez IoT
 • IoT - obsługa otwartych protokołów: JSON
 • Obsługa dwóch kart SIM
 • Możliwość rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub zamiennie moduł telefoniczny GSM-X-PSTN
605,00  744,15  brutto

Produkt dostępny

%
Uniwersalny moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-2

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 450 mA
 • Konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję TCP/IP
 • Monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść modułu
 • Obsługa protokołu szyfrowania SSL w komunikacji z serwerem poczty wychodzącej (dotyczy wersji ETHM-2 FLASH v2.00 lub wyższej)
 • Zdalne sterowanie wyjściami za pomocą przeglądarki WWW (dotyczy tylko ETHM-2 FLASH v1.02)
 • Zdalna konfiguracja poprzez dedykowaną aplikację ETHM-2 Soft
 • Lokalne programowanie za pomocą komputera podłączonego przez RS-232
 • Możliwość wykorzystania w charakterze prostej centrali alarmowej wyposażonej w komunikację TCP/IP
 • Kodowanie transmisji danych
583,00  717,09  brutto

Produkt dostępny

%
Uniwersalny moduł monitorujący ETHM-A

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 80 mA
 • Konwersja monitoringu audio (SIA/DTMF/impulsowy)
 • Powiadamianie: PUSH/E-mail
 • 8 programowalnych wejść (NO/NC/analogowe)
 • Magistrala cyfrowych czujników 1-Wire (do 8 czujników)
 • Możliwość konfiguracji reakcji na przekroczenie zaprogramowanych wartości progowych:
  • na wejściach analogowych
  • z czujników 1-Wire
 • 4 wyjścia typu OC sterowane:
  • zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej GX CONTROL
  • lokalnie/zdalnie za pomocą programu GX Soft
  • zdalnie w ramach IoT
  • lokalnie za pomocą 8 wejść modułu
 • Obsługa otwartych protokołów komunikacyjnych:
  • MQTT
  • JSON
  • JSON/HTTP
 • Konfiguracja ustawień modułu za pomocą programu GX Soft:
  • lokalnie poprzez USB
  • zdalnie przez Ethernet
 • Współpraca z aplikacją mobilną GX CONTROL
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware) przez UpServ
454,00  558,42  brutto

Produkt dostępny

%
Uniwersalny moduł monitorujący GPRS-A

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 25 mA
 • Konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS/GPRS
 • Przesyłanie powiadomień do max. 8 numerów telefonów
 • Powiadamianie: SMS/CLIP/PUSH
 • 8 programowalnych wejść (NO/NC analogowe)
 • Magistrala temperaturowych czujników cyfrowych 1-Wire (do 8 czujników)
 • Możliwość konfiguracji reakcji na przekroczenie zadanych wartości progowych:
  • na wejściach analogowych
  • z czujników 1-Wire
 • Wejście do kontroli zasilania AC
 • 4 wyjścia (2 przekaźnikowe, 2 typu OC) sterowane za pomocą SMS / CLIP (do 10 000 numerów) / GX CONTROL / GX Soft / przez IoT
 • IoT - obsługa otwartych protokołów: MQTT, JSON, JSON/HTTP, MODBUS RTU, przez GPRS
 • Możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu limitu środków
 • Konfiguracja ustawień modułu:
  • lokalne - komputer z programem GX Soft podłączony do portu RS-232 (TTL) modułu
  • zdalnie - komputer z programem GX Soft łączący się z modułem przez GPRS
 • Współpraca z aplikacją mobilną GX CONTROL
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
 • Możliwość podłączenia dedykowanego zasilacza APS-412 lub APS-612
395,00  485,85  brutto

Produkt dostępny

%
Uniwersalny moduł monitorujący GPRS-A LTE

 • Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
 • Maksymalny pobór prądu: 400 mA
 • Monitorowanie zdarzeń: SMS/LTE
 • Konwersja i retransmisja kodów zdarzeń odebranych z innych urządzeń (symulacja telefonicznej stacji monitorującej)
 • Przesyłanie powiadomień do max. 8 numerów telefonów
 • Powiadamianie: SMS/CLIP /PUSH
 • 8 programowalnych wejść (NO/NC/analogowe)
 • Magistrala 1-Wire – obsługa do 8 temperaturowych czujników cyfrowych
 • Możliwość konfigurowania reakcji na przekroczenie zadanych wartości progowych:
 • Wejście do kontroli zasilania AC
 • 4 wyjścia (2 przekaźnikowe, 2 typu OC) sterowane za pomocą SMS / CLIP (do 10 000 numerów) / GX CONTROL / GX Soft / przez IoT
 • IoT - obsługa otwartych protokołów: MQTT, JSON, JSON/HTTP, MODBUS RTU
 • Konfiguracja ustawień modułu zdalnie lub lokalnie
 • Współpraca z aplikacją mobilną GX CONTROL
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
 • Możliwość podłączenia dedykowanego zasilacza APS-412 lub APS-612

 

569,00  699,87  brutto

Produkt dostępny